DELINLEA

3D Origami + Drawing + Nail Art + Bead Work

Blog

How To Add An Extra Row

Posted by Danielle on April 21, 2012 at 8:55 AM Comments comments (3)

Hey allemaal!
Hi all!


Heel veel mensen vragen mij hoe je een ara moet maken zoals ik gedaan heb. Veel snappen niet hoe je die buiging van de kop krijgt. Dat wil ik je nu gaan uitleggen. Het gaat eigenlijk over het creeren van extra lagen.
A lot of people ask me how to make that macaw, like I did. Many of you don't understand how you get that head shape. but it is actually all about creating extra rows. This will I explane to you now.Let op de laatste rode die je ziet, deze is normaal geplaatst over 2 punten, maar zo kun je geen extra laag creeren. Kijk nu naar de volgende foto.
Watch the last red one, this one is placed normal over 2 points, but you can't create an extra row like this. Watch the next picture.Kijk nu naar de laatste rode, deze is anders geplaatst, over 1 punt. Dit is nu dus je extra laag. wat ik zal laten zien aan de volgende 2 foto's.
 Watch the last red now, this one is placed different, just over one point. This will be you extra row, what I will show you with the next 2 photo'sComplete laag in roze.
Completed row in pink.Nu kun je zien dat de rode laag halverwege stopt, je extra laag dus. De roze gaat daar helemaal over heen, zoals normaal.
Now you can see that the red row stops half way, your extra row. The pink one goes totally over it, like the normal way.


Ik hoop dat dit duidelijk is, en dat iedereen zijn eigen creaties net dat beetje extra kunnen geven.
I hope this is clear now, and that everybody can create is own stuff with a bit more.


Veel plezier!
Good luck!


Danielle

Tips & Tricks For 3D Origami

Posted by Danielle on December 11, 2011 at 11:00 AM Comments comments (1)

Hey Allemaal /  Hey All,


Ik heb besloten om een blog over tips en truuctjes voor 3d oirgami te maken. Ik heb gemerkt dat veel mensen hier vragen over hebben.

Dus hier komen ze!

I decided to make a blog about tips and tricks for 3d origami. I've noticed that a lot of people have questions about how you do it etc.

So here they come!


De eerste is vooral bedoeld om ook dikker papier te kunnen gebruiken. Je moet de eerst vouw doorknippen in plaats van gewoon vouwen. De rest kun je zoals normaal vouwen

The first one. You have to cut the first fold, instead of just folding it! Absolutly great for thicker paper. Next fold are just as usual.De tweede is de "Puff Fold" uitgevonden bij Jaxster. In plaats van dat je de hoekje naar het lijntje vouwt, vouw je ze iets verder. De puntjes worden zo steviger en je krijgt een mooier deeltje.

The second one is the "Puff Fold" Made by Jaxster. Instead of fold the corners to the line, you fold them a bit farther. You get nicer modules.
De derde: Zet al je deeltjes op elkaar, voordat je begint met bouwen. Hiervan is het doel dat ze alvast "open" staan, en je dus een mooier resultaat krijgt.

The Third one: put all of you modules on eachother, before you start building. This because your modules are already a bit open, and you result will be better.De vierde: Maak met een pen de voorkant netjes, zodat ze ongeveer allemaal hetzelfde zijn.

The Fourth one: Take a pen and make the front of your module cleaner/nicer. So they will be more even.
De vijfde: Hoe je schoentjes kan maken. Vouw je deeltje rond je vinger, maak de inkeping met een pen of je vinger groter.

The Fifth: How you can make shoes. Fold the module around your finger, and make the hole bigger with a pen or your finger.De Zesde: Hoe je armpjes kunt maken. Vouw langs de streep omhoog, Daarna je deeltje openen en naar binnen vouwen. en weer dicht vouwen.

The Sixth: How to make arms. Fold along the line, then fold it open and put that part inside. Fold back.Zo dit was het voor nu. Er zijn waarschijnlijk nog wel meer truucjes, maar kan daar nu even niet opkomen :) Als je er nog meer weet, laat het me weten en ik zal ze ook hier neerzetten.

So this was it for now. There will be probably more tricks, but I don't know them for now. :) If you do know some, please, let me know, I will write them down here.


Love,

     Danielle